Fyren

Visas tre gånger per dag, 11.00, 13.00 och 15.00 från mitten av juli tills mitten av augusti, övriga tider på året efter överenskommelse.

Priser

Vuxen 105.-

Barn 55.-

Gäller från mitten av juli till mitten av augusti

Grupper gäller från mitten av augusti till mitten av juli 1050.-, max antal tio stycken

In English: Guided tours three times a day, 11.00 am, 1.00 pm and 3.00 pm from mid July to mid August, other times of the year after agreement.

Prices

Adult 105.-

Child 55.-

Groups  1050.-, maximum ten people

Landsorts fyr

Namnet Landsort kommer från holländskans ”Landzoort”, vilket kan översättas till ”landets ände”

”På Öijan, som ock kallas Landzoort, är itt stoort fiskeläge. Där står ock itt stoort Båkn uppå” uppger ålderstyrmannen vid Amiralitetet, Johan Månsson i sin ”Sjöbok”. En seglingsbeskrivning som utgavs 1644 och var den första på svenska.

Den holländske köpmannen Johan van der Hagen erhåller år 1669 privilegium att för fyrens underhåll och drift uppbära 4 öre per skeppslast av varje förbiseglande skepp. Han får även rätt att tullfritt inför upp till 100 läster stenkol vid fyrningen.

1820 kom en ny förbättring till stånd vid fyrningen, man övergick till rovoljelampor, varvid skenet förstärktes med ett antal försilvrade speglar.

Fyrens höjd 25,2 m

Höjd över havet 44,5 m

Lysvidd 22 nautiska mil     = ca 40 km

Optik Fresnel