Kontakt

Svedtiljas på Landsort & Lotstornet

Öja / Landsort
149 95 Nynäshamn

Restaurang & Hotell 070 219 90 90

Gästhamn 070 219 01 18
Åke 070 542 80 48

E-mail: info@g-mo.se

Vid kontakt är det viktigt att du uppger telefonnummer, datum som det gäller och antal. Allt för att vi ska kunna svara så snabbt som möjligt och korrekt